Những hình ảnh Tết trong hoàng cung

 0  33

Nghi lễ được tiến hành tại Hoàng cung triều Nguyễn

Nghi lễ được tiến hành tại Hoàng cung triều Nguyễn.

Các nhạc công trong trang phục ngày lễ.

Nhạc công cung đình Huế trong một buổi biểu diễn.

Múa

Vũ công biểu diễn trong ngày lễ.

Đội lĩnh võng cáng đứng ở sân trước điện Thái Hòa.

Đội lính khiêng võng cáng đứng ở sân trước điện Thái Hòa.

Tết trong cung đình triều Nguyễn - page 2 - 8
Tết trong cung đình triều Nguyễn - page 2 - 7

Đội kỵ binh của vua.

Tết trong cung đình triều Nguyễn - page 2 - 9

Dàn nhạc biểu diễn trong một nghi lễ.

Tranh vẽ con trâu đất được dùng trong lễ Tiến xuân - Nghinh xuân

Tranh vẽ con trâu đất được dùng trong lễ Tiến xuân - Nghênh xuân.

Các quan lại triều Nguyễn làm đại lễ trong dịp Tết.

Các quan lại triều Nguyễn làm đại lễ trong dịp Tết.

Bìa Ngự lịch thời Nguyễn.

Bìa Ngự lịch thời Nguyễn.

Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 4, mặt khắc 51,52 có nội dung năm 1849, vua Tự Đức xuống Dụ ban lộc đầu xuân cho quan lại và thường dân.

Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển bốn, mặt khắc 51, 52 có nội dung năm 1849, vua Tự Đức xuống Dụ ban lộc đầu xuân cho quan lại và thường dân.

Bạn có hào hứng với bài viết này không?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow