Khói Lam Chiều - Trang thông tin về Du Lịch và Ẩm Thực Việt, Xưa và Nay